top of page

Hilde NIJS is een duivel-doet-al, niet gebonden aan een discipline. In DeKANTFABRIEK toont ze haar werk in de context van haar habitat. 

Zij gunt u een blik in haar huis. Het huis dat ze hier als een maquette 1/1 heeft gebouwd  en bevolkt met haar gedachten en hersenspinsels, haar grenzeloze en overrompelende creativiteit. 

Ze wordt overstroomd door gedachten en ideeën en het beheersen van die veelheid is een opgave. In haar maquette kan men op ontdekkingstocht gaan in de vele kamers die het huis rijk is om zich te laten meeslepen in haar gedachtegang.

 Daan RAU, Kunst-criticus, 2 september 2017. 

Het moment waarop Hilde NIJS in 2014 de Kantfabriek betrok, realiseerde ze een levensgroot kunstwerk dat haar bijzondere en unieke wereld weergeeft. Het zijn Identity rooms die als haar habitat gelden en de energie en synergie weergeven waarvan de tentoonstelling "ART COnnects, Across" Borders, ook een symbool is. Creëren is communiceren met de eenzaamheid, maar zodra een werk het atelier van de kunstenaar verlaat, of in het geval van Hilde ze haar atelier openstelt voor tentoonstellingen, wordt de blik van de toeschouwer van cruciaal belang: Kunst is in de eerste plaats kijken, in de meest ruime betekenis, waarbij ook een innerlijk kijken wordt bedoeld, dus ook wanneer het een concept of enkel een geluid  betreft.

I nge Braeckman, Kunst-criticus, 31 mei 2018   

Hilde NIJS’ wereld is vol, het is een huis met veel kamers, veel gezichten, veel overpeinzingen, veel karakters, een netwerk; broedhuis van ideeën. Voor mij doet het werk denken aan de Amerikaanse kunstenaar George Segal’ environmentals en ensceneringen.

In een wereld van communicatie en platforms wordt er heel veel gepraat, worden er opinies geformuleerd maar praten we helaas veel naast elkaar en verstaan, begrijpen we niet altijd wat de andere bedoeld. De Babylonische spraakverwarring kent vele vormen. We herkennen onder andere Freuds’sofa, de moderne biecht en onvermogen om gehoord te worden. Er is zo veel te vertellen en Hilde deelt graag.

 Isolde De Buck, Kunsthistoricus, 7 september 2018

original?tenant=vbu-digital

  'Dit beeld van Hilde NIJS   toont mij een zeer bevreemdende logica van het menselijke lichaam. Alsof het lichaam zo analytisch bestudeerd werd dat het bijna een architecturaal plan vormt.

De mens als machine, of de machine als mens. Het trekt me mee naar verschillende fantasieën buiten mijn eigen bewustzijn.' 

Shervin Sheikh Rezaei , architect, kunstenaar,  curator Kunstwerkt "A Paper a Day, 27 oktober 2021

Het kunstenaarschap ontplooit zich uit wat de kunstenaar in zich draagt. Ik maak niet zomaar werken. Ze moeten iets betekenen in het groter geheel van wat ik denk en voel. Als jonge kunstenaar creëerde ik een portrettenreeks met imaginaire stichters van een vredelievende, nieuwe dynastie vol innovatieve ideeën op sociaal en cultureel vlak. Terwijl ik werk denk ik niet aan kunst maar aan de kern van wat me van jongs af al bezighoudt: de mens, de samenleving, de wereld en hoe we het beter kunnen doen. Alle studies, geschriften, voorbereidende schetsen, tekeningen, experimenten en trouvailles maken deel uit van mijn oeuvre dat zich hoe dan ook door de jaren ontwikkelt. Zelfs mijn ateliers, in welke staat ook, behoren tot mijn oeuvre. Het beroep van kunstenaar is dan ook een kunst op zich. Men vraagt er niet om, het dringt zich op net zoals een kunstwerk zich opdringt om gecreëerd te worden; een noodzakelijke nutteloosheid maar onlosmakelijk verbonden met de zingeving van ons bestaan.  - Hilde NIJS 

original?tenant=vbu-digital

#Bio


bottom of page