top of page

Hilde Nijs is een duivel-doet-al, niet gebonden aan een discipline. In DeKANTFABRIEK toont ze haar werk in de context van haar habitat. 

Dit is voor haar geen tentoonstelling in de echte zin, zij gunt u een blik in haar huis. Het huis dat ze hier als een maquette 1/1 heeft gebouwd 

en bevolkt met haar gedachten en hersenspinsels, haar grenzeloze en overrompelende creativiteit. Ze wordt overstroomd door gedachten

en ideeën en het beheersen van die veelheid is een opgave. In haar maquette kan men op ontdekkingstocht gaan in de vele kamers die 

het huis rijk is om zich te laten meeslepen in haar gedachtegang. - Daan RAU, kunst-criticus, 2 september 2017. 

 

 

Het moment waarop Hilde NIJS in 2014 deze Kantfabriek betrok, realiseerde ze een levensgroot kunstwerk dat haar bijzondere en unieke wereld weergeeft. Het zijn Identity rooms die als haar habitat gelden en de energie en synergie weergeven waarvan de tentoonstelling "ART COnnects, Across" Borders, ook een symbool is. Creëren is communiceren met de eenzaamheid, maar zodra een werk het atelier van de kunstenaar verlaat, of in het geval van Hilde ze haar atelier openstelt voor tentoonstellingen, wordt de blik van de toeschouwer van cruciaal belang: Kunst is in de eerste plaats kijken, in de meest ruime betekenis, waarbij ook een innerlijk kijken wordt bedoeld, dus ook wanneer het een concept of enkel een geluid betreft. 

Inge Braeckman, Kunst-criticus, 31 mei 2018  

 

 

Hilde Nijs’wereld is vol, het is een huis met veel kamers, veel gezichten, veel overpeinzingen, veel karakters, een netwerk; broedhuis van ideeën. Voor mij doet het werk denken aan de Amerikaanse kunstenaar George Segal’ environmentals en ensceneringen. 

In een wereld van communicatie en platforms  wordt er heel veel gepraat, worden er opinies geformuleerd maar praten we helaas veel naast elkaar en verstaan, begrijpen we niet altijd wat de andere bedoeld. De Babylonische spraakverwarring kent vele vormen. We herkennen onder andere Freuds’sofa, de moderne biecht en onvermogen om gehoord te worden. Er is zo veel te vertellen en Hilde deelt graag. Isolde De Buck, Kunsthistoricus, 7 september 2018

 

 

 

    De variabele Identity Rooms van Hilde NIJS

"Walking into my Artwork" scale 1/1

In de grote fabriekshal van haar tijdelijke biotoop DeKANTFABRIEK

 toont Hilde NIJS een levensgrote maquette schaal 1/1 

met variabele "Identity Rooms" waar men kan inlopen 

en die het resultaat zijn van een artistieke studie naar onze identiteit. 

De Identity Rooms zijn een kunstwerk an sich 

en de toeschouwer loopt letterlijk in het kunstwerk.

 Iedere kamer... smallest room, transgender room, dining room, library room,

 music room, black room, Freud's room, the nursery.... is een kunstwerk 

die kunst huisvest en tot nadenken aanzet. Durven dromen over een betere maatschappij!

Hilde NIJS - Variable Identity Rooms, Walking into my Artwork!

bottom of page