top of page
original?tenant=vbu-digital

UNPUBLISHED

POEMS


DE GRUWEL VAN NU

Aan flarden, 

het fysieke schuiloord

toch ondenkbaar.

Het al zo broze gevoel​

van geborgenheid,

Weggeveegd!


Wat nooit meer zou komen,

Kwam!

Een oorlog der dwazen,

Machiavelli ten spijt,

geweld in t kwadraat!


Een mensenzee geofferd,

voor de glorie van zichzelf.

Duisternis!

Een aureool van macht,

zwarte schandvlek!


Een huilende massa,

uitgehongerd,

verscheurd zonder doel.

Zonder haven!

Nooit meer hetzelfde,

een bloed gekleurde poel!


Losgeslagen haviken,

moordenaars in casu.

toch ondenkbaar,

ongezien,

een wereld verbonden,


In de gruwel van nu!

Hilde NIJS - 2022


original?tenant=vbu-digital
original?tenant=vbu-digital
bottom of page