top of page

SEASON 1 DeKANTFABRIEK 2015

"IDENTITEIT zonder GRENZEN"

Een correlatie tussen de kunsten en de academische wereld

 

Met lecture van Prof.Dr. Paul Verhaeghe, psychoanalyticus, opiniemaker en succesauteur van "Liefde in tijden van eenzaamheid" en "Identiteit". 

Voor deze expo nodigt Hilde NIJS collega-kunstenaars uit:  Jo Bracke, Annelies Slabbynck, Thomas Urban, Georges Cuvillier...

Klara-producer en dichter Bart Stouten neemt de honneurs waar en leest voor uit eigen werk. M&M, solisten met een internationale carrière met name Monica Florescu, Roemeense pianiste en Makcim Fernandez Samodaïev, Mexicaanse-Cubaanse cellist, brengen een epiloog voor cello, piano en tape van Alfred Schnittke, uit zijn ballet Peer Gynt. Gedurende het seizoen er zijn nog verschillende concerten onder meer een ovatie voor Willy Roggeman, auteur en vader van de freejazz, uitgevoerd door kunstenaar en freejazz-icoon Paul Van Gysegem, Klara-jazz-presentator Marc Van den Hoof, trompettist Bart Maris en percussionist Firmin Timmermans.

MAATSCHAPPELIJK - Het concept "Identiteit zonder Grenzen" is iets dat iedereen aanbelangt en waar iedereen mee bezig is. Alles in het leven is bepalend voor wat men is. Elke stap die men neemt, bewust of onbewust, zal van invloed zijn op de volgende. Alles wat men is en alles wat men zal zijn wordt bepaald door wat en wie men tegenkomt en hoe men hier tegenover staat. Wij zijn allemaal verbonden met elkaar en vormen een gigantisch net verspreid over de wereld. Door dit maatschappelijk thema rond onze identiteit aan te snijden krijgt het concept een signaalfunctie die bijdraagt tot de ontwikkeling van onze samenleving en ook tot de verbreding van onze horizonten wat de ontwikkeling van onze identiteit ten goede komt. Kunst creëert op die manier nieuwe denkpistes voor een democratische en open samenleving. Door kunst toegankelijkheid te maken voor een breed en divers publiek waarbij kunstbeleving een sleutelwoord is, is het ook een middel tot persoonlijke ontwikkeling en integratie van kwetsbare groepen. Zo dragen kunst en cultuur bij aan het bouwen van zelfvertrouwen, aan het versterken van sociale samenhang en vaardigheden.  

PSYCHOANALYSE - In "Identiteit" dringt Paul Verhaeghe door tot de maatschappelijke veranderingen die aan de grondslag liggen van het veranderlijke ik-gevoel. Onze identiteit is geen diep verborgen onveranderlijke kern en moeten we niet zoeken in de tijdloze diepte van onze genen en hersenen maar wel in het verschuivende beeldscherm van de buitenwereld, die steevast als spiegel voor die identiteit fungeert. Het is een constructie waarin de invulling van onze psychologische identiteit bepaald wordt door de context waarin wij leven en is steeds het tijdelijke resultaat van de wisselwerking tussen samenvallen en afstand nemen. We willen deel uitmaken van grotere gehelen en tegelijk streven we naar onafhankelijkheid. Een dualistisch systeem met positieve en negatieve aspecten.

bottom of page